BIJVOORBEELD

Veilig en gezond werken in een umc met praktische informatie

Arbocatalogus. Voor wie het begrip niet kent: de wet stimuleert werkgevers en werknemers om per sector in een arbocatalogus vast te leggen hoe ze de globale arbovoorschriften van de overheid invullen. De acht Nederlandse umc’s maken één gezamenlijke arbocatalogus, die zij publiceren op dokterhoe.nl. Dat is een omvangrijke en nog steeds groeiende site waarop, naast formele arboteksten, heel veel praktische informatie staat voor medewerkers: ‘Wat kunt u zelf doen?’ Dokterhoe.nl maakt veilig en gezond werken in tekst en (bewegend) beeld begrijpelijk. Schrijfwerk en redactie is grotendeels door mij gedaan. Zoekt uw bedrijf of sector naar een arbocatalogus waar medewerkers echt wat aan hebben? Neem contact met me op.