BIJVOORBEELD

Makkelijk leesbare samenvatting van cao voor verpleeg- en verzorgingstehuizen

Snel een begrijpelijk antwoord op bijna alle vragen over de cao, dat brengt de nieuwe app CAO VVT. Met ruim 420.000 medewerkers in verpleeg- en verzorgingstehuizen, de thuiszorg en de jeugdzorg is de CAO VVT de grootste cao van Nederland. In de handige app kunnen medewerkers kiezen tussen de juridisch geldende versie en de leesbare samenvatting. Ingewikkelde regelingen als overwerktoeslag en onregelmatigheidstoeslag zijn omgewerkt tot begrijpelijke stroomdiagrammen of rekentools. De app is voor iedereen gratis te downloaden via de App Store en Google Play. Mobile only.

Ik mocht de samenvatting van de cao schrijven in samenwerking met werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU’91 en FBZ. De app is ontwikkeld door Yaacomm, specialist in cao-apps.

Waar veel banken, verzekeraars en providers hun kleine lettertjes inmiddels hebben herschreven in begrijpelijk Nederlands, zijn nagenoeg alle cao’s nog juridische gedrochten waar medewerkers maar moeilijk de weg in kunnen vinden. Een leesbare en toegankelijke (digitale) cao biedt vele voordelen voor werknemers(organisaties) en werkgevers:

  • medewerkers en leidinggevenden kunnen meer kwesties onderling regelen;
  • iedere medewerker kan altijd en overal de cao digitaal raadplegen;
  • p&o’ers en werknemersorganisaties krijgen minder vragen;
  • het imago van de branche als aantrekkelijke werkgever verbetert;
  • het leesbaar (her)schrijven is grotendeels een eenmalige operatie;
  • met een digitale cao dalen de drukwerk- en handlingskosten enorm doordat er veel minder, tot geen, papieren exemplaren nodig zijn.