Hoe en Wat

Waar u ook over geschreven wilt hebben, altijd begin ik met inlezen, inleven, googlen en doorvragen. Samen zoeken naar de essentie: wat moet uw lezer weten, vinden of doen? Zo leggen we het fundament voor een creatieve en weldoordachte tekst met een heldere structuur en passende toon. Een tekst die doet wat u ervan verwacht.

Veel relaties vertrouwen mij niet alleen hun schrijfwerk toe, maar ook de productie van het digitale of papieren eindresultaat. Door een sterk netwerk van vormgevers, fotografen, illustratoren, websitebouwers en drukkers ontstaan prachtige producten.

 • arbocatalogi
 • apps
 • bestemmingsplannen
 • brochures
 • cao’s
 • congresverslagen
 • e-magazines
 • folders
 • intranet
 • jaarverslagen
 • jubileumuitgaven
 • nieuwsbrieven
 • personeelsbladen
 • sociale plannen
 • visies
 • websites