BIJVOORBEELD

Jaarverslag VUmc Fonds: transparantie als goed doel

VUmc Fonds steunt projecten in Amsterdam UMC door donaties te werven voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Alzheimer, MS en kanker zijn speerpunten. Transparantie over inkomsten en uitgaven hebben hoge prioriteit. Elk jaar legt het het fonds daarover verantwoording af in een jaarverslag dat wordt opgesteld volgens de jaarverslaggevingsregels voor Fondsenwervende Organisaties (RJ 650). Aan mij de eer om van alle aangeleverde teksten van onderzoekers, bestuursleden en fondsenwervers een geheel te maken. Inmiddels alweer zes jaar.