BIJVOORBEELD

Begrijpelijk sociaal plan voor Kwintes: ’Maak nu werk van je werk’

Kwintes zorgt voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Midden-Nederland. Ook Kwintes moet inspelen op de veranderingen die de overheid oplegt. Dat betekent: onzekerheid over het aantal banen en andere werkgebieden. In goed overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden is een sociaal plan opgesteld. Over de inhoud was iedereen tevreden, over de leesbaarheid niet. Voor de medewerkers maakte ik daarom een prettig leesbare samenvatting, die stijlvol is vormgegeven. In zeer korte tijd. Tot ieders tevredenheid.