BIJVOORBEELD

Penvoerder IT-masterplan AMC

Intern breed draagvlak creëren voor een IT-masterplan gaat beter als de doorwrochte inhoud aantrekkelijk wordt opgeschreven. Als penvoerder voorzag ik het IT-masterplan van het AMC van een duidelijke structuur met ambitieuze toekomstbeelden en aandacht voor succesvolle realisatie. Afgewisseld met tijdpaden, relevante IT-feiten uit de buitenwereld en kleurrijke illustraties.