BIJVOORBEELD

Arbocatalogus toegankelijk voor medewerkers

Arbocatalogus. Voor wie het begrip niet kent: de wet stimuleert werkgevers en werknemers om per sector in een arbocatalogus vast te leggen hoe ze de globale arbovoorschriften van de overheid invullen. De acht Nederlandse umc’s maken één gezamenlijke arbocatalogus, die zij publiceren op dokterhoe.nl. Dat is een omvangrijke en nog steeds groeiende site met procedurele en formele arboteksten en veel praktische informatie voor medewerkers: ‘Wat kunt u zelf doen?’ Dokterhoe.nl maakt veilig en gezond werken in tekst, beelden en filmpjes toegankelijk en toepasbaar. Er is ook een gratis app met arbonieuws en arboblogs.

De teksten voor het onderdeel Gezond Werken heb ik op basis van bestaand voorlichtingsmateriaal herschikt en herschreven. Nog steeds schrijf ik arboblogs na interviews met deskundigen.

Zoekt uw bedrijf of sector naar een betere toepassing van de arbocatalogus? Neem contact met me op.